Käyttöehdot

1 § Yleistä

Nämä käyttöehdot (“Ehdot”) ohjaavat Shopnow.fi (“Shopnow.fi” tai “Me”) ylläpitämää Shopnow.fi verkkosivua (sekä verkkosivu että itse palvelu Lainaanyt.fi.fi).

Vierailemalla sivustolla ja käyttämällä palvelua Shopnow.fi sinä (”sinä” tai “käyttäjä” tai “lainanhakija”) hyväksyt nämä käyttöehdot.

Huomaa, että nämä käyttöehdot koskevat vain Shopnow.fi sivustoa, eivätkä niitä verkkosivustoja, jotka tarjoavat tuotteita alennuskoodeja vastaan.

2 § Shopnow.fi:n käyttö

Käyttääksesi Shopnow.fi:n palveluja sinun tulee olla vähintään 18 vuotta vanha.

Käyttäjän on pidettävä huoli, että hänen käyttäjänimensä, salasanansa ja muu annettu tieto Lainaanyt.fi:n sivuille rekisteröinnin yhteydessä pidetään salassa ja säilötään turvallisesti ja ilman että kolmasosapuoli pääsee niihin käsiksi.

Jos herää epäilys, että luvaton henkilö on päässyt käsiksi käyttäjänimeen ja/tai salasanaan, käyttäjän on heti informoitava Shopnow.fi:ä ja vaihdettava käyttäjänimensä ja/tai salasanansa. Käyttäjä on vastuussa kaikesta toiminnasta Shopnow.fi sivulla hänen käyttäjätunnuksensa alaisuudessa, sekä hänen käyttäjänimestään ja/tai salasanasta, joka hänelle on annettu.

3 § Alennuskoodit & tarjoukset

Sivustollamme listatut tarjoukset ja alennuskoodit ovat palveluntarjoajien tai muiden käyttäjien meille luovuttamia. Emme voi taata että alennuskoodit toimivat 100 %:sti joka kerta.

Jos alennuskoodin toiminnassa on häiriöitä, niin ole yhteydessä kyseisen kaupan asiakaspalveluun.

4 § Shopnow.fi toiminta & luvallisuus

Huomaa, että Shopnow.fi:n toiminnassa voi esiintyä katkoksia, esimerkiksi tietokatkon, internetyhteyden katkeamisen tai kolmannen osapuolen palvelukatkojen seurauksena.

Shopnow.fi:n palveluja ei ole luvallista käyttää laittomaan toimintaan.

Shopnow.fi voi tarpeen vaatiessa estää käyttäjän pääsyn Shopnow.fi sivulle ilman erillistä ilmoitusta, jos Shopnow.fi epäilee käyttäjän käyttävän Shopnow.fi:n palveluja käyttöehtojen vastaisesti.

5 § Aineettomat oikeudet

Kaikki aineettomat oikeudet, jotka kuuluvat Shopnow.fi:in ja tähän liittyvät dokumentit ja näiden eri osat ja kopiot ovat kiistattomasti ainoastaan Shopnow.fi:n ja tämän alihankkijoiden ja lisenssinhaltioiden omaisuutta. Aineettomilla oikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeussuojaa ja tähän liittyviä oikeuksia (mukaan lukien tietokanta ja katalogioikeudet, ja valokuvien oikeudet), patentit, hyötyohjelmat, tavaramerkit, designoikeudet, tuotemerkit, tuotenimet, liikesalaisuudet, tieto-taito, sekä kaikki muut muodot rekisteröidyistä ja rekisteröimättömistä aineettomista oikeuksista.

Nämä käyttöehdot eivät anna sinulle (käyttäjä) aineettomia oikeuksia Shopnow.fi:n omaisuuteen, ja kaikki oikeudet, joita tässä ei erikseen hakijalle myönnetä, ovat tiukasti Shopnow.fi:n ja sen alihankkijoiden sekä lisenssinhaltioiden omaisuutta.

6 § Vastuuvapaus

Shopnow.fi:n palvelut ovat sinulle täysin ilmaisia. Shopnow.fi voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan lakkauttaa tai keskeyttää Shopnow.fi:n toiminnan, tai se voi vapaasti muokata ja päivittää palvelua. Emme ole vastuussa mahdollisista haitoista, jotka syntyvät tällaisten katkojen tai lakkautusten takia.

Shopnow.fi toimii välikätenä sinun ja verkkokauppojen välillä. Me emme ole vastuussa mahdollisista haitoista tai vahingoista, jotka johtuvat verkkokauppojen toiminnasta ja päätöksistä.

7 § Irtisanominen

Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen lähettämällä tästä ilmoituksen Shopnow.fi:n asiakaspalveluun (yhteystiedot alhaalla).

Selkeyden vuoksi kerrottakoon, että tämä osio koskee vain käyttöehtojen irtisanomista Shopnow.fi:n ja käyttäjän välillä. Kaikki sopimukset käyttäjän ja verkkokauppojen välillä voidaan irtisanoa vain niiden omien käyttöehtojen perusteella.

Ota ystävällisesti yhteyttä verkkokauppaan ja tutustu heidän käyttöehtoihinsa, jos haluat perua sopimuksen tai tilauksen.

Huomaa, että verkkokaupan on lain mukaan annettava sinulle tietoa tilauksen irtisanomisesta niin kuin myös tällaisen irtisanomisen seurauksista ja maksuista.

8 § Muut ehdot

Muutokset

Shopnow.fi on oikeutettu muuttamaan ja/tai korjaamaan näitä käyttöehtoja antamalla käyttäjille tästä ilmoituksen vähintään 30 päivää ennen joko Shopnow.fi:n verkkosivun tai sähköpostin (jos saatavilla) kautta. Palvelun käytön jatkaminen tämän ilmoituksen jälkeen nähdään käyttäjän myöntymisenä uusiin ehtoihin.

Toimeksianto

Shopnow.fi on oikeutettu siirtämään kaikki tai osa sen käyttöoikeuksista tai velvoitteista osittain tai kokonaan ilman käyttäjien aikaisempaa suostumusta tytäryhtiölle tai seuraajalle, tai mahdolliselle liiketoiminnan ostajalle Shopnow.fi liittyen.

Käyttäjä ei itse saa määrätä hänen käyttöoikeuksiaan tai velvollisuuksiaan.

Ylivoimaiset esteet

Kumpikaan osapuoli, me tai lainanhakija, ei ole vastuussa mahdollisista haitoista näihin käyttöehtoihin liittyen, jotka johtuvat syistä joihin kumpikaan osapuoli itse ei pysty vaikuttamaan, mukaan lukien muun muassa sodan, kansannousun, kapinan tai muun kansallisen tottelemattomuuden, karanteenin rajoitusten, ulkopuolisen organisaation työriidan, toimitusten viivästymisen tai epäonnistumisen, onnettomuuden, tulvan, maanjäristyksen, tulipalon, myrskyn, hallituksen toiminnan, tai lakisääteisten seikkojen vaikutukset.

Soveltuva laki ja erimielisyydet

Nämä käyttöehdot on laadittu noudattaen Suomen valtion lakeja. Erimielisyydet, jotka näistä käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, tai käyttäjän vakituisella asuinpaikkakunnalla.

Suomalaisena kuluttajana voit aina olla yhteydessä Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (lisää ohjeita sivuilta kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi) tai hyödyntää verkon erimielisyyksiä koskevia ratkaisuja, jotka on kehittänyt Euroopan komissio (ec.europa.eu/odr).

Shopnow.fi
293 Moo 6 Mae Hia Muang
50100 Chiang Mai, Thailand
Asiakaspalvelu: [email protected]
Toiminnan kenttä: Alennuskoodisivusto

Päivitetty: Joulukuu 20, 2019